De kracht van stilte

02-01-2023

De winter is de tijd van het jaar om te bedenken wat je echt belangrijk vindt, een tijd om tot rust te komen en aandacht voor jezelf te hebben. Je gebruikt je energie voornamelijk voor je innerlijke processen, vooral die processen die je helpen voor te bereiden op een nieuw begin.

In een toestand van diepe rust en ontspanning, kan je in contact komen met je innerlijke wijsheid

Een eenzame monnik ontving enkele bezoekers bij zijn grot. "Wat is het nut van leven in stilte?" vroegen ze hem. De monnik die het water haalde uit een diepe bron, keek op en zei: "Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?" De mensen tuurden naar het water in de diepte en zeiden: "We zien helemaal niets."

Een ogenblik later herhaalde de monnik zijn vraag. "Kijk weer eens in de bron. Wat zien jullie nu?" De mensen keken weer en zeiden opgetogen: "We kunnen nu in de weerspiegeling onszelf zien!"

"Dat is de kracht van de stilte," legde de monnik uit. "Ik putte water, zodoende was het water onrustig en zagen jullie niets. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. Onthoudt dus, dat de stilte ervoor zorgt, dat je je Ware Zelf kunt zien. Maar blijf nog even wachten, want er is meer."

Enige tijd later zei de monnik weer: "Kijk nu eens in de bron. Wat zien jullie nu?" De bezoekers tuurden in de bron en riepen uit: "We zien de stenen op de bodem van de bron!" "Juist," zei de monnik. "Als je maar lang genoeg wacht en opgaat in de stilte, dan kun je uiteindelijk de Diepste Grond van het Bestaan aanschouwen. Deze diepe inzichten over jezelf en over het Bestaan, zullen je bevrijden van elke verwarring en levenslast. Je bent dan een Oordeelloze Wijze geworden, die in zijn Hart woont en die vanuit dit 'Stille Midden' een lichtbaken voor de mensheid is."


Laat 2023 een jaar worden om te verbinden met je lichaam, je hart en je ziel. Geef jezelf hiervoor elke dag wat tijd en ruimte. Maak het stil, want echt stil worden betekent minder denken en meer zijn. Op deze manier zal je voelen, leren en groeien. 

Laat in die stilte gewoon zijn wat aanwezig is, zonder oordeel. Als je ophoudt met aandacht te schenken aan al die gedachten - en aandacht is energie - wordt je vanzelf stiller en stiller. Op dat moment transformeert heel je leven, dan komt de bloem van jouw bestaan werkelijk tot bloei. 

Het ga je goed, mooie ziel!

Hartelijke groet,

Catherine