ADHD van beperking naar talent

18-03-2023

AD(H)D, Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder, is een ontwikkelingsproblematiek die niet enkel het gevolg is van een neurofysiologisch probleem in de hersenen maar ook te maken heeft met sociale- en omgevingsfactoren. Vandaar dat het om een holistische benadering vraagt waarbij we streven naar het verminderen van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van het leven.

Laat ons verbinden, authenticiteit omarmen ongeacht de maatschappelijke verwachtingen

ADHD uit zich vanuit een verstoorde impulsregulatie. Volgende subjectieve kenmerken vinden we in meer of mindere mate terug:

 • Aandacht en concentratie; Ze vinden het moeilijk om de aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving, gedachten en gevoelens te laten afleiden. Nochtans kunnen ze in sommige situaties hyperfocussen.
 • Hyperactiviteit; Ze zijn vooral op jonge leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost gewoon veel energie.
 • Impulsiviteit; Ze doen voordat ze denken. Ze houden zich niet bezig met de gevolgen van hun gedrag.
 • Regelfuncties; Ze vinden het moeilijk te plannen en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf.
 • Hooggevoeligheid; Het teveel binnenkrijgen van prikkels zorgt voor een "extreme" reactie, niet alleen fysiek maar ook emotioneel. Emotionele stabiliteit is nochtans de basis voor een goede aandacht. Vandaar dat het creëren van een liefdevolle emotionele verbinding heel belangrijk is.
 • Beelddenken; Ze maken beelden in het hoofd om de leerstof op te nemen. In het schoolsysteem wordt de leerstof vaak zeer tekstueel en cijfermatig aangeboden, hetgeen kan leiden tot leerproblemen. In de meest ideale situatie is er in de school iemand met expertise die als coach kan dienen en in een 1 - 1 relatie kan werken met de leerling. 

Het ADHD gedrag kan als "lastig" worden ervaren door de persoon zelf en de omgeving. Er wordt immer in de huidige maatschappij "standaard" gedrag verwacht. Maar als we nu eens de gespiegelde eigenschap in het daglicht zetten: nieuwsgierig in plaats van snel afgeleid, creatief in plaats van impulsief, energiek in plaats van hyperactief, enthousiast in plaats van opdringerig, gaat volledig op in wat hij doet in plaats van vergeetachtig, spontaan in plaats van ongeorganiseerd, leeft erg in het moment en geniet van het nu in plaats van geen tijdsbesef,... Dan krijgen we opeens een heel ander beeld, er komen talenten tevoorschijn.

Heel snel wordt er overgestapt op medicatie terwijl je naar mijn mening dan juist de talenten afstompt. Iedereen heeft talenten. Laat kinderen spelen en experimenteren, want als een kind weet waar hij plezier in heeft dat is dat vaak ook datgene waar hij goed in is. Als het kind ergens goed in is, dan doet het succeservaringen op. Het kind ervaart dat hij er steeds beter in wordt en voelt erkenning. als een kind zich erkend voelt dan beleeft hij het gevoel van verbondenheid. Een jeugd beleven waarin je liefdevol en emotioneel verbonden bent met mensen, dieren, planten, plaatsen en activiteiten is de basis voor een goede algemene ontwikkeling. 

Op dit moment vergroten we als maatschappij het nadeel en wordt daaraan gewerkt zodat we het eigenlijk nog meer vergroten. Vanuit medisch oogpunt bemerkt men een tekort aan dopamine, cruciaal voor de aandacht, waarbij er snel wordt overgestapt op medicijnen. Medicijnen zijn een snelle oplossing op korte termijn en voor sommigen een verademing. Ze zien voor het eerst de mooiheid in kleine dingen, ervaren meer rust en concentratie. Voor vele anderen werken de medicijnen niet of veroorzaken ze onaangename bijwerkingen. Nochtans moeten we ons afvragen of het absoluut nodig is om medicijnen te nemen. Geen enkel kind zou medicijnen moeten slikken die bijwerkingen veroorzaken. Medicijnen kunnen een oplossing bieden voor een betere concentratie maar ze zijn geen oplossing voor fundamentele problemen zoals onder andere een lage zelfwaarde. Medicijnen mogen nooit de enige of eerste behandelvorm zijn. 

Het is zo mooi om jezelf te mogen zijn, anders mogen zijn en jezelf daar prettig bij voelen. Sluit die eigenheid van jezelf of je kind in je hart. Een gezonde hechting tussen ouder en kind is hierbij belangrijk. Voor ouders is het zinvol om eens na te gaan hoe zij hun emoties reguleren. Eventueel kan je je hierbij te laten begeleiden door een goede therapeut. Laat ons als maatschappij diepgaand begrip ontwikkelen en elke dag onvoorwaardelijk liefdevol naar hen toe zijn, zodat ze kunnen groeien. 

Enkele aandachtspunten:

 • Een harmonieuze fysieke ruimte brengt ook harmonie in de geest.
 • Een goede slaaphygiëne
 • Gezonde voeding
 • Voldoende lichaamsbeweging 
 • Helende kracht van de natuur
 • Overlaad jezelf niet met taken
 • Creatieve expressie om gevoeligheden te uiten en een plaats te geven
 • Meditatie en mindfulness kunnen je losmaken van je zorgen.

Lieve jij,

Ook jij mag zijn zoals je bent!

Ga op ontdekking naar je krachten en je talenten. Ga op zoek naar een school, een opleiding, een job waarin jij volwaardig jezelf kunt ontwikkelen. Wees je bewust van wat jou stress geeft en zoek een methode om ermee om te gaan. Omring je met mensen waarbij je je veilig voelt, waarmee je je ook emotioneel verbonden voelt en je zal je mooiste leven leiden!

Ik kan jou op maat advies geven over volwaardige voeding met aandacht voor intoleranties, de juiste vetzuursupplementen en kruiden. Aangezien er een overgevoelige basisconstitutie is, is het zeker zinvol om je voeding onder de loep te nemen. De meeste mensen ervaren opmerkelijk meer rust na het nuttigen van de juiste voeding. Er bestaan zelfs kruiden die hetzelfde effect hebben als medicijnen, maar dan zonder de bijwerkingen.

Ik kan jou of je kind ook begeleiden in meditatie, een methode om aandacht te reguleren. Stil zitten, het lijkt misschien wel heel moeilijk, maar het is eigenlijk een kwestie van oefenen. We starten met enkele minuutjes en bouwen systematisch verder op. Voor kinderen werk ik volledig op maat van het kind.

Een zeer mooie manier om tot een betere balans te komen is regelmatige voetreflex. Het zorgt onder andere voor een diepe relaxatie, het vermindert stress, het verbetert de slaap, het revitaliseert en bevordert de homeostase. Voor kinderen heb ik een aangepaste methode.

Heb je meer zin in een deugddoende ontspannende massage, die je weer helemaal in balans brengt, dat kan natuurlijk ook. 

Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag!

Hartelijke groet,

Catherine